کرمان موتورش را به آتش کشید و شروع به فروش اقساطی موتور جک کرمان با قیمت 300 میلیون ارزان شد، مخصوصا برای فروردین ماه.

در حال حاضر، قیمت بازار آزاد KMC – در روزهای اخیر قیمت خودرو دوباره روند اصلاحی پیدا کرده است. پس از افزایش قیمت این اتفاق افتاد.
منبع خبر: پیام
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع