متقاضیان خودرو، هدیه این خودروساز را باز نکرده، پس فرستادندکرمان موتور امیدوار بود، پیکاپ T8 روی تابلوی بورس کالا کولاک کند، اما متقاضیان هدیه کرمان موتور را نخواستند. – به گزارش اکو ایران، فروش بورسی پیکاپ T8 شکست خورد و متقاضیان ترجیح دادند از فرصتی که کرمان موتکر در اختیارشان قرار داد، استفاده نکنند. این خودروساز خصوصی از پش …
منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع