طرح همیار خودرو کرمان در نوروز آغاز شد

طرح ویژه نوروزی شرکت کرمان موتور از 5 اسفند 1402 لغایت 23 فروردین 1403 با 120 پایگاه در سراسر کشور اجرا می شود. طرح ویژه نوروزی شرکت کرمان موتور از 5 اسفند 1402 لغایت 23 فروردین 1403 با 120 پایگاه در سراسر کشور اجرا می شود. – طرح ویژه نوروزی شرکت کرمان موتور از 5 اسفند 1402 لغایت 23 فروردین 1403 با 120 پایه در همه جا …
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع