شماره گذاری تاکسی های برقی در انتظار نامه شورای عالی ترافیک است

رئیس سازمان تاکسیرانی و کنترل خودروهای برقی شرکت های کرمان موتور و آرین پلاک ملی شدند.
منبع خبر: ایرنا
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع