شماره پلاک تاکسی های برقی منتظر نامه شورای عالی ترافیک است

رئیس سازمان تاکسیرانی شهر تهران با بیان اینکه خودروهای برقی شرکت های کرمان موتور و آریان پلاک ملی دریافت کردند، گفت: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک، وضعیت پلاک تاکسی های برقی تا دو هفته آینده مشخص می شود. . – به گفته النا شادی المالکی، رئیس سازمان دولت…
منبع خبر: ایلانا
طبقه بندی اخبار: اجتماعی

منبع