ریزش سنگین قیمت خودروها در بازار

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع