اوراق قرضه شرکت کرمان موتور

اوراق مشارکت شرکت کرمان موتور از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی شد. – از طریق بازار ابزارهای مالی جدید خارج از بورس ایران پذیره نویسی شد. عضویت در اوراق قرضه شرکت کرمان موتور جهت تامین منابع مالی لازم جهت تامین و خرید قطعات یدکی مورد نیاز…
منبع خبر: تسنیم نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع