استخدام نیروی نیمه ماهر مکانیک برای نمایندگی کرمان موتور در مشهد

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع