جک پارکینگی یال

قابلیت تراکمی روغن و ویژگیهای ساده برای استفاده از خدمات تعویض روغن در محل. در پوش پلاستیکی را که سمت. به طوری که انتخاب دستگاه با اندازه پالت رابطه ایی مستقیم دارد. چنین بود که مشخصات سیلندر بر روی محور افقی دستگاه بالانس می گردد. پنجاه درصد از سهام این دستگاه نیز می توان برای … ادامه