کرمان موتور رکورد تولید روزانه را شکست | شرکت کرمان موتور،

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این روند تولید تا پایان سال 1402 ادامه خواهد داشت.

شرکت کرمان موتور پیشتر از فراهم کردن زیرساخت ها برای افزایش تولید در سال 1402 خبر داده بود که شکسته شدن رکورد تولید روزانه در این شرکت در نتیجه همین سیاست ها صورت گرفته است.منبع

شرکت کرمان موتور، با همت و تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت و بهره مندی از امکانات و ظرفیت بالای زنجیره تامین، رکورد روزانه تولید خودرو در این شرکت شکسته شد.

– .

در سوم تیرماه 1402 با تحقق تولید روزانه 247 دستگاه از انواع محصولات کرمان موتور، رکورد بی سابقه ای در طول تاریخ تولید کرمان موتور ثبت گردید.

تا پیش از این بالاترین آمار تولید برای خرداد 1394 با رکورد روزانه 225 دستگاه و پس از آن تیرماه 1396 با تولید روزانه 217 دستگاه در روز ثبت گردیده بود.

شرکت کرمان موتور، با همت و تلاش شبانه روزی کارکنان این شرکت و بهره مندی از امکانات و ظرفیت بالای زنجیره تامین، رکورد روزانه تولید خودرو در این شرکت شکسته شد.

با تلاش همه جانبه کارکنان شرکت در راستای افزایش تولید و ارتقاء کیفیت محصولات و با گسترش همکاری با قطعه سازان داخلی و بهبود عملکرد زنجیره تامین در تغذیه خطوط تولید، این شرکت توانست افزایش 43% را نسبت به متوسط تولید روزانه فصل بهار 1402 محقق و ثبت کند.