کرمان موتور در خصوص ثبت نام های سامانه یکپارچه اطلاعیه صادر کرد

منبع خبر: تازه نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع