چهار میلیارد یورو در تاکسی های برقی سرمایه گذاری شده است

زاکانی به حجم سرمایه گذاری در این پروژه اشاره کرد و گفت: از ظرفیت بخش دولتی و خصوصی حداکثر استفاده را کردیم و سرمایه گذاری در این پروژه چهار میلیارد یورو بود، در حالی که در بخش مترو حجم سرمایه گذاری از مرز یک میلیارد و 400 میلیون یورو گذشت. – علی رضا زاکانی شهردار تهران در حومه …
منبع خبر: ایلانا
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع