چشم بازار با کی ام سی 5 کرمان موتور روشن می شودبه دنبال قیمت گذاری خودرو کی ام سی ایکس 5 از سوی شورای رقابت، شرکت کرمان موتور تصمیم دارد تا برنامه فروش این خودرو جدید را اجرا کند. – آرمان ملی آنلاین – براساس این گزارش قرار است این خودرو با قیمت 1.329.100.000 تومان وارد بازار شود. زیبایی توام با قدرت مهمترین ویژگی کی ام سی X5 …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع