پیش بینی حساس درباره تعطیلی سامانه یکپارچه خودرو

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع