ویدئو| نخستین رویداد فرصت های نوآوری در دانشگاه علم وصنعت

عصر ایران نوشت: نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور KITO NEXT در دانشگاه علم و صعنت ایران برگزار شد.

بستر سازی برای همکاری، تعریف زنجیره های کسب و کار مرتبط با خودرو ، تسهیل پروسه کار آفرینی و رصد فرصت های شغلی از مهمترین موضوعات این تفاهم نامه است.

امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری بین شرکت کرمان موتور و پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت بخش دیگر این رویداد بود.

همچنین قرار است دفتر تحقیق و توسعه فناوری شرکت کرمان موتور در دانشگاه علم و صنعت تاسیس شود.منبع

توضیح درباره مراحل توسعه اولین محصول بومی کرمان موتور و توسعه و طراحی آن بخشی از این رویداد بود.

– ویدئو نخستین رویداد فرصت های نوآوری در دانشگاه علم وصنعت امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری بین شرکت کرمان موتور و پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت بخش دیگر این رویداد بود.

این رویداد با حضور مدیر کل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ، مدیران ، استادان و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ، مدیران گروه صنایع خودروسازی کرمان و میهمانان خارجی برگزار شد.

امضاء تفاهم نامه همکاری علمی و فناوری بین شرکت کرمان موتور و پارک علم و فناوری دانشگاه علم و صنعت بخش دیگر این رویداد بود.