وظیفه شورای رقابت تعیین دستورالعمل هاست؛ نه قیمت گذاری

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع