واردات 19.2تن شمش طلا به کشور در سال جاری | به گفته رییس کل

2 تن شمش طلا به ارزش 1.

رییس کل گمرک جمهوری اسلامی در مورد واردات شمش طلا گفت: واردات شمش طلا بر اساس مصوبه 12 آذر 1401 دولت، بدون ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد اعلام شد و بر این اساس امسال در 9 ماه سال جاری 19.

به گفته رییس کل گمرک ایران و بر اساس مصوبه 12 آذر 1401 دولت، مبنی بر آزادی واردات شمش طلا بدون ثبت سفارش برای اشخاص حقیقی و حقوقی، در 9 ماه سال جاری 19.

2 میلیارد دلار وارد کشور شده است و چون قبلا واردات طلا نداشته ایم، مقایسه رشد در این زمینه معنا ندارد.

5 میلیون دلار وارد کشور و به صورت قطعی ترخیص شده است.

رضوانی فر در مورد درآمد گمرک از محل حقوق ورودی کالاها خودرو و گوشی های بالای 600 دلار در سال جاری، گفت: درآمد گمرک در این مدت 66 هزار میلیارد تومان شده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 73 درصد رشد نشان می دهد.

– محمد رضوانی فردر گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد واردات خودروی سواری در سال جاری، گفت: در سال جاری تا کنون 4386 دستگاه خودروی سواری به ارزش 86.

همچنین در سال جاری 69 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده از محل واردات وصول شده است که از رشدی معادل 25 درصد برخوردار شده است و کل واریزی مالیات ارزش افزوده و حقوق ورودی که توسط گمرک ومنبع

وی گفت: از این تعداد 1257 دستگاه مربوط به سایپا و 900 دستگاه مربوط به کرمان موتور است.