نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور | نخستین

وی در ادامه به چالش های داخلی سازی در صنعت خودرو ایران پرداخت و بیان کرد: ساخت داخل نیازمند سرمایه گذاری است و باید استراتژی شفافی در این حوزه داشته باشیم.

بهرامی تاکید کرد: در صورتی که در جریان داخلی سازی به سمت طراحی های جدید و همراه با فناوری روز حرکت نکنیم، منافع چندانی برای ساختار تولید و صنعت خودرو نخواهد داشت.

مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو، یکی از مشکلات و چالش های داخلی سازی را زنجیره تامین عنوان کرد و امنبع

برای تماشای گزارش تصویری نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور کلیک کنید.

علی بهرامی، در نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با اشاره به سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی کرمان موتور در شرکت کادک افزود: چنانچه آینده را طراحی نکنیم بدون شک آینده به ما تحمیل خواهد شد.

نخستین رویداد فرصت های نوآوری و فناوری کرمان موتور که با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با اشاره به سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی کرمان موتور در شرکت کادک افزود: – مدیرعامل شرکت طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو(کادک) گفت: شرکت کرمان موتور در سال های اخیر نشان داده که از یک استراتژی کاملا آینده پژوهی و حرفه ای در صنعت خودرو برخوردار است.