نتایج مرحله سوم سامانه یکپارچه خودرو چه زمانی اعلام می شود؟

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع