مشکل جدید برای متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع