مردم برای خرید خودرو در سامانه یکپارچه سرگردان شدند | تکلیف مردم کی مشخص می شود؟

منبع خبر: رصد ورزشی
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع