مردم برای خرید این خودرو سر و دست شکستندپیکاپ T 9 از سوی کرمان موتور به صورت فروش فوق العاده در دسترس متقاضیان قرار گرفت. – زی سان: این طرح فروش فوق العاده برای محصول جدید این خودروساز خصوصی در شرایطی برگزار شد که کرمان موتوری ها در فروش پیکاپ T 8 از مسیر بورس کالا شکست سنگینی خوردند. این خودروساز خصوصی هفته گذشته …
منبع خبر: زی سان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع