محکومیت مدیران خودرو و کرمان موتور به2500 میلیارد تومان جریمه گران فروشی

محمدعلی اسفنانی گفت: جریمه ای که برای شرکت مدیران خودرو درنظر گرفته شده است 2100میلیارد تومان جریمه نقدی است که باید به صندوق دولت پرداخت شود و 220 میلیار تومان هم باید به مشتریان از باب اضافه دریافتی بازگردانده شود.

وی در ادامه گفت: این میزان محکومیت مربوط به بیش از 2000 پرونده شکایت از این دو خودروسازی بوده است که رای تعداد زیادی از این پرونده ها قطعی شده است و برخی پرونده ها با اعتراض محکومان به تجدید نظر فرستاده شده اند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران توانا، محمدعلی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات ازصدوررای محکوم شدن دو شرکت خودروسازی مونتاژی خبرداد و گفت: دوشرکت خودروسازی مونتاژی درمجموع به پرداخت جریمه بیش از2500 میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی ازمشتریان محکوم شده اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دو شرکت مدیران خودرو و کرمان موتوردرمجموع به پرداخت جریمه بیش از2500 میلیارد تومان و بازگرداندن اضافه دریافتی از مشتریان محکوم شده اند.

وی در ادامه گفت: جریمه ای هم که برای شرکت کرمان موتور، درنظر گرفته شده است 176 میلیارد تومان جریمه نقدی است و 2 میلیارد تومان هم از خریدارانی که اضافه دریافتی از آن ها داشته اند.منبع