متقاضیان سامانه یکپارچه با هر اولویتی، در سال 1402 از کرمان موتور خودرو اقساطی بگیرند! +جدول و قیمت

متقاضیان سامانه یکپارچه با هر اولویتی، در سال 1402 از کرمان موتور خودرو بگیرند / سامانه یکپارچه خودرو برای متقاضیان بدون تخصیص باز شد (+جدول نوع خودرو، قیمت و جزییات)  براساس این گزارش، تمام پذیرفته شدگان نومنبع

  با باز شدن سامانه یکپارچه خودرو برای افراد بدون تخصیص متقاضیان با هر اولویتی، در سال 1402 می توانند از کرمان موتور خودرو بگیرند.

طرح فروش نقد، اقساط و پیش فروش محصولات کرمان موتور برای تحویل خودرو در سال 1402، ویژه کلیه پذیرفته شدگان نوبت دوم سامانه یکپارچه عرضه خودرو، آغاز شد.

 به گزارش سایت قطره و به نقل ازعصر ایران در این طرح که از 6 شهریورماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 9 شهریورماه جاری نیز ادامه دارد، متقاضیان واجد شرایط می توانند، طرح پیش فروش یا طرح فروش نقد و اقساطی کرمان موتور را انتخاب کنند که در صورت انتخاب طرح اقساطی، بازپرداخت اقساط در موعد 18 ماهه و 24 ماهه و 30 ماهه است.

– متقاضیان سامانه یکپارچه با هر اولویتی، در سال 1402 از کرمان موتور خودرو اقساطی بگیرند! +جدول و قیمت متقاضیان سامانه یکپارچه با هر اولویتی، در سال 1402 از کرمان موتور خودرو اقساطی بگیرند.

متقاضیان سامانه یکپارچه با هر اولویتی، در سال 1402 از کرمان موتور خودرو اقساطی بگیرند.

موعد تحویل خودروها به صورت 90 روز کاری یا پیش فروش بهمن و اسفند 1402 اعلام شده است.