متقاضیان خودرو، هدیه این خودروساز را باز نکرده، پس فرستادندفروش بورسی پیکاپ T8 شکست خورد و متقاضیان ترجیح دادند از فرصتی که کرمان موتکر در اختیارشان قرار داد، استفاده نکنند. این خودروساز خصوصی از پش اعلام کرده بود تا در روز 24 بهمن 1402 عرضه پیکاپ T8 را روی تابلوی بورس کالا در دستور کار دارد. – فروش بورسی پیکاپ T8 شکست خورد و متقاضیان …
منبع خبر: اقتصاد ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع