متقاضیان خرید خودرو عجله کنند!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع