متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه بخوانند

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع