ماجرای پیامک واریز وجه برای مشتریان سامانه یکپارچه خودرو

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع