قیمت Back X3 کرمان موتور 40 میلیون تومان افزایش یافت

قیمت BackX3 امروز با 40 میلیون تومان افزایش تعادل خود را در بازار از دست داد و بیشترین تغییر را نسبت به سایر محصولات همراه داشت. قیمت BackX3 امروز با 40 میلیون تومان افزایش تعادل خود را در بازار از دست داد و شاهد بیشترین تغییر نسبت به سایر محصولات همراه بود.
منبع خبر: تجارت نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع