قیمت کارخانه محصولات کرمان موتور (اسفند 1402)

این شرکت قیمت محصولات خودرو در کرمان را در اسفند ماه 1402 گزارش کرد. این شرکت قیمت محصولات خودرو کرمان را در اسفند ماه 1402 گزارش کرد. توسط این شرکت قیمت محصولات خودرو کرمان اسفند 1402 …
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع