قیمت نجومی کد ملی در آشفته بازار خودرو

در بین خودروهای مدیران خودرو، ارزش نماد ملی بین 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. برای خودروهای کرمان موتور این عدد از 100 میلیون تومان تا 290 میلیون تومان متغیر است. بازار سیاه خودرو فعالیتی غیرقانونی و زیرزمینی است که در آن افراد به صورت غیر رسمی و بدون رعایت قوانین اقدام به فروش خودرو می کنند…
منبع خبر: افکارنیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع