قیمت روز محصولات خودرو کرمان; 14 مارس 1402

به گزارش اقتصاد ایران، بر اساس قیمت بازار محصولات شرکت کرمان موتور، قیمت JAC J4 در بازار آزاد 842 میلیون و در نمایندگی حدود 779 میلیون تومان است. – به گزارش اقتصاد ایران و بر اساس قیمت بازار محصولات شرکت کرمان موتور، قیمت JAC J4 در بازار آزاد 842 میلیون و در نمایندگی حدود 779 میلیون است.
منبع خبر: اقتصاد ایران
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع