فیلم/ خرید خودرو هم صفی شد؛ اینبار کرمان موتور

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع