فوری/ کرمان موتور مالیش را به آتش کشید/ فروش اقساطی جک کرمان موتور ارزان ترین 300 میلیونی ویژه فروردین ماه آغاز شد.

فوری / کرمان موتور مشعلیش را روشن کرد / جک کرمان موتور با ارزان ترین 300 میلیون ویژه فروردین ماه در حال حاضر قیمت بازار آزاد KMC X5 حدود 350 میلیون تومان گرانتر از مصوب شده است. قیمت در کشور بازار به همین دلیل تقاضای زیادی برای فروش اقساطی این خودرو وجود دارد.
منبع خبر: سناپرس
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع