فوری / جزئیات شروع فروش استثنایی این 3 خودرو از فردا + شرایط و جدول زمانی

فوری/ جزئیات آغاز فروش استثنایی این سه خودرو از فردا + شرایط و برنامه فروش استثنایی سه محصول شرکت کرمان موتور که از فردا آغاز می شود. بر اساس شرایط اعلام شده فروش سه محصول شرکت کرمان موتور – فوری / جزئیات آغاز فروش استثنایی این 3 خودرو از فردا + شرایط و زمانبندی فروش استثنایی سه خودرو …
منبع خبر: خبرجو 24
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع