فقط این افراد می توانند از سامانه یکپارچه خودرو خرید کنند

منبع خبر: مخاطب 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع