فروش کد ملی با قیمت های عجیب به دلیل اختلالات بازار خودرو + جدول قیمت

در بین خودروهای مدیران خودرو، ارزش کد ملی (برای ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه) بین 50 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان است. برای خودروهای کرمان موتور این عدد از 100 میلیون تومان تا 290 میلیون تومان متغیر است. – فروش کد ملی با قیمت های عجیب بازار خودرو را خراب کرد + جدول قیمت بازار …
منبع خبر: آفتاب شماره
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع