فرصت دوباره برای جاماندگان ثبت نام از سامانه یکپارچه خودرو

منبع خبر: جهان مانا
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع