عرضه 500 دستگاه KMC T 8 در بورس کالاامروز 500 دستگاه KMC T8 مشکی متعلق به شرکت کرمان موتور در بورس کالا عرضه می شود. –
منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع