صمت و تعزیرات اول بهار به خواب زمستانی رفته اند!

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع