شگفتانه جالب متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع