شکست رکورد 27 ساله تولید ماهیانه کرمان موتور | بر اساس گزارش

از ابتدای سال جاری تاکنون کرمان موتور موفق شده است 80% از میزان تولید سال 1401 را محقق نماید.

پیشتر شرکت کرمان موتور از هدف تولید 100 هزار دستگاهی برای سال 1402 خبر داده بود که جا به جایی رکورد تولید ماهانه در این شرکت در راستمنبع

کرمان موتوردر 6 ماهه اول سال 1402 توانست افزایش 55% را نسبت به مدت مشابه در سال 1401 ثبت کند.

باتمرکز بر توسعه حداکثری، بهینه سازی بهره برداری از منابع و امکانات، اجرای برنامه های متعدد بهبود با اهتمام تمامی کارکنان این شرکت تولیدات کرمان موتور در شهریورماه سال جاری رکورد آمار تولید ماهیانه در تاریخ فعالیت این شرکت را جا به جا نمود.

– تولید شهریور ماه خودروسازی کرمان موتور از مرز 7 هزار دستگاه عبور کرد و افزایش تولید 34% نسبت به متوسط پنج ماهه اول 1402 ثبت شد.

در شهریور ماه 1402، با تحقق تولید ماهانه 7015 دستگاه از انواع محصولات کرمان موتور، رکورد بی سابقه ای در طول تاریخ تولید کرمان موتور ثبت گردید.

بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت کرمان موتور و با تلاش شبانه روزی کارکنان و بهره مندی از امکانات و ظرفیت بالای زنجیره تامین، رکورد ماهانه تولید خودرو در این شرکت جا به جا شد.

تا پیش از این بالاترین آمار تولید ماهانه برای تیر 1397 با رکورد ماهانه 4،582 دستگاه و پس از آن اردیبهشت 1397 با تولید ماهانه 4،196 دستگاه ثبت گردیده بود.