شکست رکورد 27 ساله تولید ماهانه در کرمان موتور

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع