شکست بزرگ خودروساز | این خودرو طرفدار ندارد!کرمان موتور نتوانست محصول T8 خود را در بورس کالا بفروشند و این خودروی پیکاپ بی خریدار ماند. کرمان موتور نتوانست محصول T8 خود را در بورس کالا بفروشند و این خودروی پیکاپ بی خریدار ماند. – کرمان موتور نتوانست محصول T8 خود را در بورس کالا بفروشند و این خودروی پیکاپ بی خریدار …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع