شرکت های مرتبط با تولید قطعات گاز سوز کردن خودرو ها به مشکل بودجه خورده اند

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع