شاسی بلند هیبریدی نبکا در ایران شاسی بلند هیبریدی نبکا را با مشخصات فنی به شما معرفی می کنیم.

نمایشگاه شیراز میزبان جدیدترین خودروهای بازار یعنی Skywell Hybrid Plus است. در ادامه به معرفی نبکا هیبریدی چهار چرخ متحرک می پردازیم. شرکت نبیکا که پس از همکاری گروه خودروسازی کرمان با شرکت مپنا تاسیس شد – شرکت نبیکا زیرمجموعه کرمان…
منبع خبر: پیام
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع