سرنوشت متقاضیان خرید خودرو از سامانه یکپارچه مشخص شد

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع