سایه روشن واردات خودرو از سوی تولیدکنندگان خودروسازان از تولید و واردات صرف نظر می کنند؟

رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معتقد است واردات خودرو به ویژه خودروهای تجاری تاثیری بر روند تولید خودروسازان داخلی ندارد. – خودرو در ایران رئیس کمیته حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران معتقد است واردات اخیر آمار واردات خودرو توسط شرکت های جداگانه…
منبع خبر: 55 آنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع