سامانه یکپارچه فروش خودرو تعطیل می شود ؟

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع