سامانه یکپارچه برای فروش خودرو باز شد | مدیر سامانه یکپارچه

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: شرکت کرمان موتور برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم سامانه یکپارچه، خودرویی به آن ها تعلق نگرفته است، – امکان ثبت نام را فراهم کرده است.

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو، تأکید کرد: همچنان فروش خودرو خارج از سامانه امکان پذیر نیست و شرکتها باید در چارچوب سامانه نسبت به فروش خودرو اقدام کنند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازاکوفارس، مهدی تقدسی در گفتگو با تسنیم، در خصوص طرح جدید فروش شرکت کرمان موتور، اظهار کرد: این شرکت برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم سامانه یکپارچه، خودرویی به آن ها تعلق نگرفته است، امکان ثبت نام را فراهم کرده است.

وی افزود: نکته قابل توجه اینجاست این طرح فروش فقط شامل سه درصد از افراد ثبت نام کننده در مرحله دوم سامانه یکپارچه که خودرویی به آنها تعلق نگرفته است و در لیست انتخابی آنها یکی از محصولات کرمان موتور بوده است، می شود.

به گفته تقدسی، در مورد سایر محصولات هم سامانه یکپارچه عرضه خودرو های داخلی، برای تعدادی از متقاضیان خرید خودرو که در مرحله دوم عرضه، خودرویی به آن ها تعلق نگرفت، در شهریور امسال حتماً این سامانه باز می شود و این متقاضیان می توانند در آن مرحله از بین خودرو هایی که عرضه می شود، خودروی موردنظر خود را انتخاب کنند و در نوبت تحویل خودرومنبع